press to zoom

press to zoom
1/2

            NIC TAK NIE ŁĄCZY NARODY, JAK KULTURA I SZTUKA

 

Jednym z kierunków działalności Fundacji jest promowanie kultury i sztuki, wspieranie jej twórców oraz różnych form aktywności twórczej, a także upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych. Misją naszej instytucji jest popularyzacja osiągnięć wybitnych polskich artystów, prezentacja klasycznej i współczesnej sztuki polskiej w kraju i za granicą.

 

Fundacja podejmuje działalność międzynarodową na rzecz poszukiwania płaszczyzn porozumienia, uwzględniających różne narracje i wrażliwość w poszczególnych krajach, aby mogły się one wzajemnie uzupełniać, a tym samym przyczyniać do integracji europejskiej, wzbogacenia wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków. Prowadzimy działania służące propagowaniu i ochronie dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego, a także poszerzania związków polskiej kultury z kulturą światową.

Działalność na płaszczyźnie kultury i sztuki, poprzez przybliżanie twórczości artystów z różnych krajów, stanowi widoczny znak integracji narodów i przyczynia się do budowania wzajemnego szacunku oraz lepszego zrozumienia między narodami. W konsekwencji podejmowane działania korzystnie wpływają na podnoszenie roli Polonii i Polaków na świecie, co w efekcie służy dobru narodu, promocji Polski, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także umacniania pozycji naszego kraju.

 

Działania wspierające edukację kulturalną i społeczną na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb oraz oczekiwań kulturowo i socjalnie zróżnicowanych grup społecznych, służą także integracji w społeczeństwie obywatelskim naszych rodaków z poza granic kraju po ich powrocie do Ojczyzny.

 

Działalność kulturalna obejmuje projekty edukacyjno-kulturalne, koncerty muzyki klasycznej, a także wystawy dzieł sztuki. Spotkania literacko-muzyczne, wystawy malarskie, wykłady i debaty, wydarzenia o tematyce historycznej oraz koncerty na stałe wpisały się w harmonogram działań Fundacji.

 

Organizowane przez Fundację wydarzenia kulturalne mają zazwyczaj charakter edukacyjno-artystyczny, których celem jest poszerzanie, a także upowszechnianie wiedzy o literaturze, muzyce klasycznej i malarstwie, przybliżanie tych dziedzin w zrozumiałej formie szerokiemu audytorium. Dążymy, aby prezentowane przez nas programy utrzymywały wysoki poziom artystyczny, kreowały nową jakość w sztuce, służyły nawiązywaniu dialogu społecznego.

 

Dążąc do wzbogacania naszej oferty w organizacji i prowadzeniu działalności edukacyjno-kulturalnej na poziomie odpowiadającym rosnącemu zapotrzebowaniu, wiele inicjatyw podejmujemy we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.

 

Realizowane przez Fundację programy edukacyjno-kulturalne zazwyczaj są bezpłatne dla publiczności.

 

Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w imprezach edukacyjno-kulturalnych!