press to zoom

press to zoom
1/2

Służymy pomocą i świadczymy usługi w przedmiocie odzyskania lub uzyskania obywatelstwa polskiego, wsparcia repatriantów, osiedlenia się i pobytu w Polsce oraz uzyskania Karty Polaka. Zakres usług obejmuje sporządzanie wniosków, uzasadnień, podań, tłumaczeń, odwołań, skarg  i innych niezbędnych dokumentów.

 

Rozstrzygnięcie spraw formalno-prawnych osób pochodzenia polskiego oraz cudzoziemców w przedmiocie odzyskania lub uzyskania  obywatelstwa polskiego, repatriacji, osiedlenia się i pobytu w Polsce, jak również uzyskania Karty Polaka to zagadnienia pozornie dotyczące tylko właściwych organów władzy publicznej.

Należy jednak liczyć się z tym, że odpowiednio przygotowane i sporządzone wnioski, uzasadnienia i inne dokumenty znacząco wpływają na rozstrzygnięcie meritum spraw oraz terminów ich załatwienia. Dlatego korzystanie w tym przedmiocie z pomocy i usług profesjonalistów przynosi niewspółmierne korzyści wnioskodawcom. Pozwala to bowiem  od początku z należytą starannością dopełnić wszelkich formalności wynikających ze stosownych przepisów prawnych.

Przedmiotowy zakres spraw:

  • odzyskanie lub uzyskanie obywatelstwa polskiego

  • wsparcie repatriacji

  • osiedlenie się

  • pobyt stały 

  • pobyt czasowy