top of page
zdjęcie wspolpraca.jpg

                                                                          OFERTA PARTNERSKA

 

Proponujemy, aby Państwa Firma została Partnerem projektów społecznie odpowiedzialnych.

Pragniemy nawiązać z Państwa Firmą długofalowe strategiczne partnerstwo, które pozwoli na podjęcie szerszych działań w zakresie przeprowadzenia przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, historyczno-artystycznych, koncertów, wystaw, publikacji, konferencji, seminariów adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców, niesienia pomocy osobom  zagrożonym wykluczeniem społecznym, wsparcia osób pochodzenia polskiego po ich powrocie do kraju, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 

Misją Fundacji  jest bycie centrum wiedzy, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów służących rozwojowi współpracy ze środowiskami polonijnymi, wsparciu osób potrzebujących, promocji kultury i sztuki. Działamy również na rzecz współpracy  gospodarczej oraz wypracowywania rozwiązań zmierzających do poprawy warunków prowadzenia biznesu, pełnimy funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami krajowymi a polonijnymi.

Partnerstwo stwarza Państwa Firmie możliwość rozwoju poprzez dotarcie i prezentacje swojej Firmy, jej marki, usług i produktów szerokiemu gronu przedsiębiorców i menedżerów, środowiskom biznesowym w kraju i za granicą a także innym organizacjom i instytucjom, promowanie wizerunku Państwa Firmy, jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Pozwoli Państwa firmie przyczynić się do realizacji projektów, których celem jest niesienia pomocy potrzebującym, uczczenie wydarzeń rocznicowych i jubileuszowych, co stanowi widoczny znak troski o utrwalanie więzi środowiskowych, zaangażowanie we wspieranie wydarzeń ważnych dla życia społecznego kraju, szeroko rozumiany rozwój społeczny.

 

Partner otrzymuje następujące świadczenia:

• nadanie firmie tytułu Partnera

• umieszczenie logo, nazwy firmy Partnera oraz linku do jego strony internetowej w witrynie internetowej Fundacji 

• umieszczenie logo i nazwy firmy Partnera oraz informacji o partnerstwie na plakatach, zaproszeniach i innych materiałach promujących projekt

• udostępnienie grafik,  plakatów, zaproszeń i innych zawierających logo Partnera  materiałów promocyjnych na stronach internetowych i w mediach społecznościowych organizatora oraz innych współorganizatorów i partnerów projektu

• umieszczenie logo i nazwy firmy Partnera w mailingu zapraszającym na wydarzenie

• przekazanie Partnerowi zaproszeń na wydarzenia

• prezentacja logo i nazwy firmy Partnera, informowanie o partnerstwie podczas całego wydarzenia

• możliwość umieszczenia w widocznym miejscu dwóch roll-up firmy Partnera w czasie całego przedsięwzięcia

• ekspozycja logo i nazwy Partnera w relacji filmowej wydarzenia udostępnianego na kanale YouTube

 • możliwość uczestnictwa przedstawiciela Partnera w konferencjach prasowych poprzedzających wydarzenie, imprezach towarzyszących

• możliwość rozpowszechniania materiałów promocyjno-informacyjnych firmy Partnera na stoisku w miejscu przed rozpoczęciem wydarzenia, networking biznesowy

• publikacja grafik oraz przekazanego materiału promującego firmę Partnera w witrynie internetowej oraz w mediach społecznościowych organizatora

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest sposobem zarządzania firmą  poprzez odpowiednie decyzji oraz podjęcie stosownych  działań, jakie przyczyniają się w takim samym stopniu do dbałości o interes własny, czyli pomnażanie zysku firmy, jak również do pomnożenia i ochrony społecznego dobrobytu pro publiko bono.

 

Partner otrzymuje zestaw świadczeń i korzyści sponsorskich, które spełnią zamierzone cele biznesowe, marketingowe i CSR firmy.

 

Status Partnera nadawany jest firmom, dofinansowującym projekty w formie darowizny celem solidarnego udziału w pokryciu wydatków związanych z ich organizacją i realizacją.

 

Dane do przelewu:

Fundacja Polonia Union

ul. Marszałkowska 115 lokal 349,  00-102 Warszawa

konto bankowe: 33 1910 1048 2203 4719 2847 0001

 

Dołącz do realizacji projektów społecznie odpowiedzialnych.

 

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zgłoś swój udział.

kontakt---------------- kliknij

poloniaunion@gmail.com 

bottom of page