top of page

POMÓŻ  NAM  POMAGAĆ

Baner 1.png

Aby moc pomagać innym, wspierać repatriantów zza wschodnich granic RP oraz Polaków poza granicami kraju, aby  nieść im szeroko rozumianą pomoc w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji potrzebujemy wsparcia. Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o pomoc finansową, wspomagającą działalność na rzecz Polonii i Polaków rozsianych po świecie, szczególnie tych z Europy Wschodniej. Ze swojej strony oferujemy możliwość umieszczenia informacji o darczyńcach oraz logo Państwa firmy na stronie internetowej Fundacji, a także w materiałach promocyjnych: ulotkach, zaproszeniach, plakatach, banerach  itp.

 

Od ponad dzisięciu lat staramy się robić więcej dla innych, bo dla kogoś to może znaczyć wszystko. Dokładamy wszelkich starań, aby pomoc trafiała do najbardziej potrzebujących, a świadczone przez Fundację usługi oraz przedsięwzięcia sfinansowane z dobroczynności zostały zrealizowane kompetentnie i skutecznie.

LICZY  SIĘ  KAŻDY  GEST

Darczyńcą może być każdy: osoba prywatna, firma, instytucja finansowa, korporacja, stowarzyszenie i inna organizacja pozarządowa. 

 

Darowizny można wpłacać na konto Fundacji:

33 1910 1048 2203 4719 2847 0001

 

Przelewy z zagranicy:

IBAN: PL 33 1910 1048 2203 4719 2847 0001

SWIFT (BIC): WBKPPLPP                                                                                        

Santander Bank Polska S.A.                                                                                

 

                                                                                                          pobierz druk wpłaty                                                           pobierz druk przelewu                                             pobierz list do Darczyńcy

 

Swoją darowiznę możesz przeznaczyć na wsparcie konkretnego, wybranego przez Ciebie, kierunku naszej działalności.

 

Jak to zrobić? 

 

Dokonując wpłaty darowizny wybierz jeden z niżej podanych kierunków działalności naszej fundacji, 

a następnie wpisz go w tytule przelewu Twojej darowizny.

 

druk wpłaty-1.jpg
drukPrzelewu (1)-1.jpg
List do darczyńcy 07.10.2020 r. -1.png

wsparcie repatriantów i osób pochodzenia polskiego oraz ich integracji po powrocie do kraju

promowanie kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego oraz integracji międzykulturowej

ochrona praw polskich mniejszości narodowych, wolności  i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju demokracji oraz budowanie wspólnoty wszystkich Polaków

bottom of page