press to zoom

press to zoom
1/2
globe - gif.gif
POLONIA UNION – logo krzywe.png

Misją Fundacji Polonia Union są działania na rzecz Polonii i Polaków rozsianych  po świecie, wsparcie repatriantów oraz integracji w społeczeństwie obywatelskim naszych rodaków po ich powrocie do Ojczyzny, rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw, a także wzajemnego porozumienia oraz zbliżenia pomiędzy współczesnymi Europejczykami.

Nasze codzienne działania kierujemy przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia, które we własnym zakresie i przy wsparciu organizacji pozarządowych podejmują się przesiedlenia do Polski, a co za tym idzie - przywrócenia praw niesłusznie pozbawionych, w tym odzyskania obywatelstwa polskiego.

 

Równoległym kierunkiem działalności Fundacji jest promocja kultury i sztuki. Nic tak nie łączy narody, jak kultura i sztuka. Działalność na płaszczyźnie sztuki, poprzez przybliżanie kultur oraz twórczości artystów z różnych krajów, stanowi widoczny znak integracji narodów i przyczynia się do budowania wzajemnego szacunku oraz lepszego zrozumienia między narodami. W konsekwencji podejmowane działania korzystnie wpływają na podnoszenie roli Polonii i Polaków na świecie, co w efekcie przyczynia się dobru kraju i narodu, do promocji Polski, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także umacniania pozycji naszego kraju.

 

Aby móc pomagać innym Fundacja potrzebuje Państwa wsparcia finansowego. W imieniu Fundacji Polonia Union zwracamy się więc z uprzejmą propozycją o Państwa udział w dofinansowaniu celów statutowych w zakresie realizowanych przez nią programów. Darowiznę można przekazać na konto bankowe Fundacji: 33 1910 1048 2203 4719 2847 0001.

Środki uzyskane z darowizn przeznaczamy na realizacje działań statutowych, a przede wszystkim na wspieranie systemu rozwoju dzieci rodzin polskich, rozwijanie kontaktów z młodzieżą, wsparcie repatriantów i osób pochodzenia polskiego oraz ich integracji po powrocie do kraju, promowanie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz integrację międzykulturową.