press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Służymy pomocą przede wszystkim osobom pochodzenia polskiego po ich powrocie do ojczyzny. Usługi świadczymy także dla cudzoziemców w zakresie uregulowania ich  statusu  pobytu w Polsce.

 

Zakres pomocy i oferowanych usług  obejmuje:

 

 • dopełnianie wszelkich formalności osobom polskiego pochodzenia, chcącym uzyskać  lub odzyskać obywatelstwo polskie

 • regulowanie spraw formalnych dotyczących osiedlenia się oraz pobytu w Polsce

 • doradztwo i konsulting oraz pomoc w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz rozwoju demokracji

 • sporządzanie podań, wniosków, pism procesowych, tłumaczenie dokumentów

 • kompleksową obsługę prawną w zakresie powyższych zagadnień prawnych

 • reprezentowanie osób zainteresowanych przed urzędami, innymi organami i instytucjami publicznymi

 • kontakty z mediami

 

Usługi świadczą nasi wykwalifikowani specjaliści z zakresu prawa dotyczącego formalności pobytu w Polsce.

 

Obsługa w językach:

 • polski

 • rosyjski

 • ukraiński

 • białoruski