press to zoom

press to zoom
1/2

Służymy pomocą przede wszystkim osobom pochodzenia polskiego po ich powrocie do ojczyzny. Usługi świadczymy także dla cudzoziemców w zakresie uregulowania ich  statusu  pobytu w Polsce.

 

Zakres pomocy i oferowanych usług  obejmuje:

 • pomoc i wsparcie w dopełnianiu wszelkich formalności osobom polskiego pochodzenia, chcącym uzyskać lub odzyskać obywatelstwo polskie

 • regulowanie spraw formalnych dotyczących osiedlenia się oraz pobytu w Polsce

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju biznesu, biznes integracja  

 • doradztwo i pomoc w zakresie ochrony praw polskich mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju demokracji, budowania wspólnoty wszystkich Polaków

 • sporządzanie wniosków, podań, pism procesowych, tłumaczenie dokumentów

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie powyższych zagadnień prawnych

 • reprezentowanie osób zainteresowanych przed urzędami, organami i instytucjami publicznymi

 • kontakty z mediami

 

Usługi świadczą nasi wykwalifikowani specjaliści z zakresu prawa dotyczącego formalności pobytu w Polsce.

 

Obsługa w językach:

 • polski

 • rosyjski

 • ukraiński

 • białoruski