press to zoom

press to zoom
1/2
1/2

Miliony Polaków żyją poza granicami Polski.  

 

Są   to   nasi   rodacy   rozsiani   po   świecie.

 

Szacuje się, że aż 21 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszka poza terytorium naszego kraju. Największa liczba z nich osiedliła się w Stanach Zjednoczonych. Mówi się o nawet 11 milionach. Także w Kanadzie znajduje się liczna, bo aż 900-tysięczna polska diaspora. Jednak nie tylko Ameryka Północna, ale również Południowa stała się kierunkiem polskiej emigracji. W samej Brazylii liczba polonusów sięga blisko 1,8 miliona, zaś w Argentynie około 450 tysięcy. Osobną kategorią - przez bliskość, ale też przez uwarunkowania historyczne - jest europejska Polonia. 

Najwięcej Polaków mieszka w Niemczech. Ich liczba waha się od 2 do 3 milionów. Polonia Francuska to przede wszystkim Paryż - ponad 1 milion. 

W związku z z wydarzeniami XX wieku wielu Polaków żyje także na Litwie w okolicach Wilna, na Białorusi w Grodnie i na Ukrainie we Lwowie. Skomplikowane dzieje Polski, a zwłaszcza dramatyczny splot wydarzeń ubiegłego stulecia sprawiły, że miliony naszych rodaków znalazły się - często wbrew swej woli - poza obecnymi granicami Polski.

Ostatnie zaś lata  członkostwa Polski w UE wskazują, że korzystając z dobrodziejstw otwartych granic i wspólnego rynku, wielu naszych rodaków wybiera inne kraje Unii Europejskiej na miejsce swej pracy i zamieszkania. 

 

Rozmieszczenie Polonii i Polaków na świecie - statystki -------------- czytaj więcej

 

Osoby polskiego pochodzenia, żyjące na obczyźnie, doznają niekiedy wielu trudności, a niekiedy przykrości. To władze danych krajów są odpowiedzialne za przestrzeganie praw mniejszości narodowych, za zapobieganie wykluczeniom społecznym i podziałom. Dlatego dążymy do równego traktowania polskich mniejszości, wyrównywania szans na godną pracę w kraju zamieszkania na zasadach dobrej woli, możliwości i zaangażowania. W tym zakresie wspieramy rozwój współpracy gospodarczej, wymiany handlowej, handlu zagranicznego, przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy.

 

Służymy także pomocą osobom pochodzenia polskiego po ich powrocie do ojczyzny w sprawach uregulowania statusu formalno-prawnego,  związanego z odzyskaniem lub uzyskaniem obywatelstwa polskiego, osiedlenia się, bądź też pobytu w kraju. Szczególną troską obejmujemy dążenia do odzyskania obywatelstwa osób pochodzenia polskiego ze względu na  ich polskie korzenie, zgodnie  z obwiązującą w ustawodawstwie zasadą prawa krwi. Jest to aktualne w dzisiejszej dobie, gdyż dzięki wysiłkom i konsekwentnym działaniom Fundacji dokonano zmian w ustawodawstwie w zakresie obywatelstwa polskiego. W świetle przepisów ustawy z dnia 02 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim, program  pomocy naszym rodakom ma służyć ułatwieniu im powrotu do korzeni rodzinnych, adaptacji do wspólnoty politycznej, historycznej, kulturowej i aksjologicznej.

 

Wspieramy rozwój europejskiej kultury pamięci poprzez opartą na dialogu refleksję nad historią, zarówno tą bolesną i trudną, jak i budującą oraz wzniosłą.

 

Nic tak nie łączy ludzi, jak kultura i sztuka. Działalność na płaszczyźnie sztuki, poprzez przybliżanie kultur oraz twórczości artystów z różnych krajów, stanowi widoczny znak integracji narodów.  Wspieramy działalność społeczną,  oświatową i kulturalną oraz rozwijanie kontaktów z młodzieżą, placówkami oświatowo - kulturalnymi, ośrodkami sztuki.

 

Czynimy co jest możliwe na rzecz poprawienia kondycji społeczności polskiej i polonijnej zamieszkałej za granicą z uwzględnieniem głównych jej problemów.  Wspomagamy rozproszoną po świecie Polonię i Polaków, biorąc pod uwagę aktualny obraz polskiej diaspory.

 

Jesteśmy przekonani, iż podejmowane przez nas działania korzystnie wpływają na podnoszenie roli Polonii i Polaków na świecie, co w efekcie przyczynia się do umacniania pozycji naszego kraju.

 

Pragniemy  zachęcić Państwa do dalszego zaangażowania we współpracę z Polonią i Polakami rozsianymi po świecie. Czyńmy to z pożytkiem dla Polski oraz dla tych milionów ludzi na wszystkich kontynentach, którzy czują się związani z Ojczyzną i dzięki którym Polska ma jedną z największych diaspor na świecie. Za sprawą naszej Fundacji każdy może wziąć czynny udział we wspieraniu i pomocy naszym rodakom.

 

Z góry dziękujemy za każdy gest i czyn Ludzi Dobrej Woli na rzecz pomocy repatriantom i osobom polskiego pochodzenia zza wschodnich granic RP, wspieranie systemu rozwoju dzieci rodzin polskich, za wsparcie Polonii i Polaków oraz na rzecz promocji kultury, sztuki i dziedzictwa narodwoego. Dzięki ludziom dobrej woli, donatorom i darczyńcom służymy ku pożytkowi naszym rodakom i interesom społecznym pro publico bono.

 

Ważne jest każde wspólne działanie.

Razem możemy więcej!

                                                                                                       Zarząd Fundacji