Stefan Banach - geniusz ze Lwowa


KRESOWE STANICE nr 72


"...W ten sposób powstała silna grupa szalonych matematyków, która przeszła do historii jako Matematyczna Szkoła Lwowska. Nie miała ona żadnej struktury, ale faktycznym szefem był Stefan Banach. Jego koledzy, czasem starsi i o większym dorobku naukowym, byli pod wrażeniem przenikliwości jego umysłu, umiejętności szybkiego rozwiązywania skomplikowanych zadań, poczucia humoru, rozrywkowego charakteru i niebywałej odporności na alkohol...".


Stefan Banach - geniusz ze Lwowa --- czytaj tu


Autor: Janusz Płoński