top of page
UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA 2023 r.     godz. 11.00
PLAKT A2www.png
zaproszenie 1,2,3,4  -1_edited.jpg
zaproszenie 1,2,3,4  -2.png
BĄDŹMY TEGO DNIA RAZEM

Narodowe Święto Niepodległości dla Narodu Polskiego to jedno z najważniejszych świąt państwowych, bliskie sercom wszystkich Polaków. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał niepodległość. Polska powróciła do grona państw Świata.

 

Droga do odzyskania niepodległości była długa. W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo wciąż pozostawało wartością nadrzędną. Odzyskanie niepodległości nastąpiło 11 listopada 1918 roku, jednakże ten dzień poprzedzało wiele zrywów narodowych,  naznaczoycha cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków, ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych akcjach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

 

Historię odzyskania niepodległości buduje w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej.

 

Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.

 

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń spowodowanych zaborami oraz I wojną światową, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji politycznej, gospodarczej i cywilizacyjnej.

 

Inspiracją przeprowadzenia uroczystości są wartości szczególnie ważne dla Polaków: niepodległość, dążenie do wolności, solidarność, praworządność, poszanowanie godności stanowiącej źródło praw człowieka i obywatela.

 

Uroczystość uświetniająca wydarzenia ważkie w historii kraju to swego rodzaju lekcja historii i patriotyzmu, stanowiąca jednocześnie wyraz upamiętnienia dorobku naszych przodków. Przywiązanie do Ojczyzny jest wartością samą w sobie. Bierze się z miłości, poczucia utożsamienia ze wspólnotą oraz jej wartościami, jak historia, tradycja, kultura i sztuka. Objawem owego przywiązania oraz patriotyzmu jest również oddawanie należnego hołdu wszystkim walczącym na przestrzeni o wolną Polskę.

 

Patrząc w przyszłość, skupiajmy się na tym, co nas łączy. Budujmy Polskę, w której miłość do Ojczyzny, troska o polską tożsamość i tradycję nie stoją w sprzeczności, lecz przyczyniają się do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

 

105 Rocznica odzyskania niepodległości stanowi doskonalą okazję do radosnego świętowania oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu wspólnej i demokratycznej Polski.

 

Program uroczystości obejmuje wprowadzenie, prelekcję historyczną wraz z prezentacją multimedialną nawiązującą do rocznicy odzyskania niepodległości, a także koncert w wykonaniu solistów - śpiewaków operowych, podczas którego zostaną zaprezentowane utwory muzyki polskiej, tworzonej ongiś przez polskich kompozytorów „ku pokrzepieniu serc”, a stanowiące spuściznę artystyczną minionej epoki.

 

Narodowe Święto Niepodległości jest czasem dumy i radości.

Celem realizacji wydarzenia jest poszerzenie świadomości odbiorców o dziejach kształtowania i budowy państwowości, podstaw praworządności w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję, co służy umacnianiu wspólnoty wszystkich Polaków, poczucia bezpieczeństwa z faktu przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz innych struktur międzynarodowych cywilizowanego świata.

 

Realizacja uroczystości pozwoli godnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości, odczuć dumę poprzez obcowanie z tradycją i kulturą, a przede wszystkim poczucia bliskości międzyludzkiej. Przyczyni się do pogłębienia i popularyzacji tradycji oraz promocji spuścizny historycznej i kulturowej kraju, naszej małej Ojczyzny Mazowsze.

 

Wydarzenie skierowane jest do szerokiej grupy społecznej: młodzieży, studentów, do rodzin wielopokoleniowych, seniorów, środowisk polonijnych i kresowych, przedstawicieli mniejszości narodowych, sympatyków organizatorów uroczystości, a także do wszystkich zainteresowanych mieszkańców i gości m. st. Warszawy i Mazowsza.

 

WSTĘP WOLNY - SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

bottom of page