pt., 30 kwi | UROCZYSTOŚĆ

VIVAT PATRIA

godzina 12.00
Rejestracja jest zamknięta

Czas i lokalizacja

30 kwi, 12:00 – 12:50
UROCZYSTOŚĆ

O wydarzeniu

Uroczystość VIVAT PATRIA z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja Polonia Union we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Fundacją Sedeka, Biblioteką Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, Gallery La Vie Skin, Izbą Przemysłowo-Handlową Polska-Azja, Stowarzyszeniem  Związek Przedsiębiorców Chińskich w Polsce, firmą Euroenergocommrce wraz z partnerami zapraszają na uroczystość VIVAT PATRIA! w hołdzie tym, którzy walczyli o Polskę niepodległą, wolną i demokratyczną.

Na kalendarzowej mapie Polski jest wiele dat upamiętniających dzieje narodu polskiego, które na zawsze wpisały się w kształtowanie państwowości. Miesiąc maj jest dla nas Polaków miesiącem szczególnym. VIVAT PATRIA! cytat ten z całą pewnością wyraziście oddaje ducha wydarzeń sprzed laty. 3 maja obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji - Święto Narodowe Trzeciego Maja, 2 maja przypada Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto 01 maja przypada rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Inspiracją przeprowadzenia uroczystości są wartości szczególnie ważne dla Polaków: suwerenność, dążenie do wolności, solidarność, braterstwo, poszanowanie godności i praw człowieka.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Uchwalona przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w dniu 3 maja 1791 roku Konstytucja, jak na tamte czasy, stanowiła bardzo nowatorskie posunięcie. Kształtowała bowiem podwaliny praworządności Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wprowadziła trójpodział władzy, niosła gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Radość z Konstytucji 3 maja nie trwała długo. Rozbiory Polski, które nastąpiły niedługo potem, nie były jednak w stanie złamać waleczności narodu. Burzliwe losy naszego kraju stanowią temat niezwykle obszerny, nurtujący również nas obecnych.

W tych dniach przypominamy sobie również, że my – Polacy – stanowimy ponad 60 milionowy naród. Skomplikowane dzieje Polski, a zwłaszcza splot wydarzeń ubiegłego stulecia - przesiedlenia, zmiana granic, deportacje, repatriacje, opuszczenie Polski z przyczyn politycznych, a również emigracja zarobkowa w czasach obecnych - sprawiły, iż ponad 20 milionów naszych rodaków żyje poza granicami Polski. 2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą, ustanowiony w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, za wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Ojczyzną i jedności wszystkich Polaków. Fundacja Polonia Union kieruje swe działania na rzecz wsparcia Polonii i Polaków za granicą, a w szczególności na rzecz Polaków ze Wschodu w przywróceniu praw niesłusznie odebranych – prawie powrotu do kraju przodków, repatriacji i prawie do przywrócenia i odzyskania obywatelstwa polskiego. W dniach dzisiejszych nadal są łamane prawa obywatelskie, prawa polskiej mniejszości narodowej w kraju sąsiednim - w Białorusi, której tereny i ludność w owych czasach stanowiły trzon Wielkiego Księstwa Litewskiego w składzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wsparcie wspólnoty Polaków prześladowanych w Białorusi jest naszym historycznym i obywatelskim obowiązkiem. Bądźmy SOLIDARNI.

Na dzień 2 maja przypada również jeszcze jedno ważne święto, mianowicie Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Warto tutaj wspomnieć o rzeczy niezwykłej wagi. Otóż biel i czerwień użyto jako barw narodowych w I rocznicę konstytucji 3 maja, a także pierwszy raz w dziejach parlamentaryzmu polskiego ujęto w ramy prawne użycie barw narodowych podczas obrad Sejmu Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 r.

Uroczystość uświetniająca wydarzenia ważkie w dziejach kraju to nie tylko swego rodzaju lekcja historii i upamiętnienia dorobku naszych przodków, lecz także lekcja charakterystycznego dla nowoczesnych państw patriotyzmu, który wcale nie jest sprzeczny z poczuciem przynależności do wspólnoty europejskiej. Przywiązanie do Ojczyzny, chrześcijańskiego dziedzictwa naszej kultury jest wartością samą w sobie. Bierze się z miłości, poczucia utożsamienia ze wspólnotą, z historii, tradycji, kultury i sztuki. Budujmy Polskę, w której miłość do ojczyzny, troska o polską tożsamość i tradycję nie stoją w sprzeczności, lecz przyczyniają się do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków. Wolność, demokracja i prawa obywatelskie, choć raz zdobyte i zapisane w konstytucji nie są zdobyte raz na zawsze. Trzeba o nie dbać i zabiegać o nie każdego dnia, a naród świadomy swych praw powinien ich bronić.  

Celem realizacji wydarzenia jest poszerzenie świadomości odbiorców o dziejach kształtowania i budowy państwowości, co umacnia poczucie wspólnoty wszystkich Polaków w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję, a oparte na przywiązaniu do idei wolności i władzy narodu.

Program uroczystości VIVAT PATRIA zainicjowanej przez Fundację Polonia Union - zgodnie z zapotrzebowaniem szerokiej publiczności – obejmuje rys historyczny, a także koncert muzyki klasycznej i patriotycznej, tworzonej przez polskich kompozytorów „ku pokrzepieniu serc”.

Wydarzenia skierowane są do szerokiej grupy społecznej: młodzieży, studentów, do rodzin wielopokoleniowych, seniorów, środowisk polonijnych i kresowych, miłośników i sympatyków organizatorów uroczystości, a także do wszystkich zainteresowanych mieszkańców i gości Mazowsza.

Wydarzenie w formie wirtualnej pozwala szerokiemu audytorium przynajmniej na odległość doznać pocieszenia oraz odrobiny optymizmu - poprzez obcowanie z tradycją i sztuką, a przede wszystkim poczuć bliskość międzyludzką. Przyczynia się również promocji, a także popularyzacji tradycji oraz spuścizny historycznej i kulturowej Polski.

Transmisja uroczystości rozpoczyna się w dniu 30 kwietnia 2021 r. i od tego dnia jest udostępniona w sieci: kanał YouTube, Facebook, w witrynach internetowych współorganizatorów i partnerów wydarzenia.

BĄDŹMY RAZEM!

Fundacja Polonia Union

link do video-relacji (tu będzie zamieszczony 30 kwietnia br.)

wejście
Cena
Ilość
Suma
  • wolny od opłat
    PLN 0
    PLN 0
    0
    PLN 0
SumaPLN 0

Udostępnij to wydarzenie